Prywatność odwiedzających naszą stronę jest dla nas niezwykle ważna, dlatego jako administratorzy strony miastokasyn.pl dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności, aby w sposób świadomy i komfortowy korzystać z naszego serwisu. 

WPROWADZENIE

Administratorem danych użytkowników korzystających ze strony miastokasyn.pl jest Miasto Kasyn z siedzibą na Malcie, Triq Ix-Xambekk, Caravel B/3, Bahar Ic-Caghaq, In Naxxar.

Użytkownikiem jest każda osoba odwiedzająca stronę miastokasyn.pl

Adres IP – jest to indywidualny numer, który zwykle posiada każde urządzenie podłączone do internetu.

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z naszą polityką prywatności następujące rodzaje danych mogą być gromadzone i wykorzystywane:

 • Informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny.
 • Informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie.
 • Informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas dodawania komentarzy na naszej stronie.
 • Twoja nazwa użytkownika, którą wybierasz, podczas dodawania komentarza. 
 • Sposób, w jaki korzystasz ze strony miastokasyn.pl. Na przykład ze Smartfona bądź komputera. 
 • Informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 • Wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do korzystania ze strony miastokasyn.pl. Podstawą do przetwarzania danych w tym celu jest realizacja uprawnień Użytkownika z tytułu przystąpienia do Serwisu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Dane przetwarzane są również w celu zapewnienia funkcjonowania plików cookies  na stronie miastokasyn.pl. Podstawą do przetwarzania danych w tym celu jest dobrowolna zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane użytkownika przetwarzane są również w celach prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak: tworzenie kopii zapasowych, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa danym zgromadzonym na stronie miastokasyn.pl. Administrator zastrzega sobie również prawo do wykorzystywania danych w celach archiwalnych oraz niezbędnych do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne. W zależności od charakteru danego przypadku brak podania danych może:

 • uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z Serwisu – dotyczy to w szczególności zgody na korzystanie z plików cookies;
 • uniemożliwić prowadzenie korespondencji mailowej.

UJAWNIANIE DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Udostępniane przez użytkowników dane osobowe są u nas bezpieczne, a korzystający ze strony miastokasyn.pl mają gwarancję komfortu, jednakże w pewnych wyjątkowych sytuacjach dane osobowe mogą zostać ujawnione: 

 • W związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi.
 • W celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony praw strony miastokasyn.pl.
 • Nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy).
 • Wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych.
 • Dane osobowe, takie jak nazwa użytkownika są widoczne również dla innych użytkowników. 
 • W przypadku dodawania komentarza na stronie wymagane jest dodanie nazwy użytkownika oraz adresu e-mail, jednakże adres ten nie będzie widoczny dla pozostałych użytkowników. 

PRZECHOWYWANIE DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Administrator będzie przechowywał dane użytkownika przez okres trzech lat. 

Dane użytkowników przechowywane są w celach prawnie uzasadnionych interesów administratora (cele archiwalne, tworzenie kopii zapasowych, cele niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi). 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania z nich kopii,
 • żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • żądanie przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że występuje inna podstawa prawna ich przetwarzania – dotyczy przypadków, gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda. 

KONTAKT:

Jeżeli masz pytania lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z nami mailowo: [email protected].

PRAWO WNIESIENIA SKARGI

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani też do żadnych organizacji międzynarodowych.

PROFILOWANIE

Administrator nie przetwarza danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw.  profilowania.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że przetwarzane dane osobowe użytkowników zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności oświadcza, że wdrożył wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne celem właściwego zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników i zapewnia, że będzie przechowywać wszystkie dane osobowe, które poda użytkownik na bezpiecznych serwerach.

PLIKI COOKIES – CZYM SĄ? 

Są to pliki, które są zapisywane i przechowywane na komputerze użytkownika, podczas gdy ten odwiedza różne strony WWW. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony WWW. Służą głównie do optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych. Najważniejsze zadania “ciasteczek” to: 

 • Zapamiętywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści).
 • Sprawiają, że nie widzimy wciąż i wciąż tej samej reklamy czy ankiety do wypełnienia.
 • Pozwalają na prezentację nam reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania – w ten sposób reklamy, które pojawiają się, podczas korzystania z przeglądarki dopasowane są do naszych wcześniejszych wyszukiwań i faktycznie mogą być dla użytkownika przydatne.

PLIKI COOKIES W SERWISIE MIASTOKASYN.PL

Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko dane zawarte w plikach cookies. Operator serwisu miastokasyn.pl  jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. 

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Operator Serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu:

 • Dopasowania treści i zawartości serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika; pliki cookies między innymi rozpoznają urządzenie użytkownika, by zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę.
 • Tworzenia statystyk pozwalających poznać preferencje i zachowanie użytkownika. Analiza statystyk jest anonimowa i nie narusza ochrony danych osobowych użytkownika.  Statystyki pozwalają dostosować zawartość i wygląd serwisu do panujących trendów. Stosowane są też do oceny popularności serwisu.
 • Operator Serwisu korzysta z narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin użytkowników na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, dotyczące usługi Google Analytics. 
 • Operator Serwisu w ramach narzędzia zbiera dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach użytkowników; w ramach ustawień plików cookies Użytkownik może zdecydować, czy wyraża zgodę na zbieranie takich danych.
 • Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą, w ramach ustawień plików cookies. Użytkownik może zdecydować, czy wyraża zgodę na zbieranie takich danych.
 • Użytkownik może w każdym momencie zmienić ustawienia przeglądarki na swoim urządzeniu, w celu zablokowania plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informację o ich umieszczeniu w urządzeniu. Większość przeglądarek jest domyślnie ustawiona na akceptację zapisu plików w urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji serwisu, lecz nie spowodują braku możliwości oglądania i czytania treści. Ograniczone mogą zostać treści, które wymagają podania danych, takie jak dodawanie komentarzy.
Copy link
Powered by Social Snap